He­po­kön­kään ve­si­pu­tous
7.9.2020

Puo­lan­ka-Kai­nuu

He­po­kön­kään ve­si­pu­tous

Kai­nuun vaa­ra­mai­se­mis­sa si­jait­se­va pu­tous on suo­sit­tu käyn­ti­koh­de, jota myös lii­kun­taes­tei­set pää­se­vät ihai­le­maan.

He­po­kön­gäs on Suo­men kor­keim­pia luon­non­va­rai­sia ve­si­pu­touk­sia ja vuon­na 1956 pe­rus­te­tun He­po­kön­kään luon­non­suo­je­lua­lu­een tun­ne­tuin näh­tä­vyys.

Sen pu­tous­kor­keu­dek­si mai­ni­taan yleen­sä 24 met­riä.

Ko­meim­mil­laan ke­väi­sin ja al­ku­ke­säs­tä, kun lu­men­su­la­mis­ve­det pai­sut­ta­vat joen. Pu­touk­sen jy­li­nän voi sil­loin kuul­la pa­rin sa­dan met­rin pää­hän.

Pu­touk­sel­la on kat­se­lu­ta­san­teet, jon­ne pää­see myös pyö­rä­tuo­lil­la. Py­sä­köin­tia­lu­eel­ta on mat­kaa pu­touk­sen ylä­ta­san­teel­le 300 met­riä ja ala­ta­san­teel­le 640 met­riä. Tal­vel­la He­po­kön­kääl­le vie­vä tie pi­de­tään avoin­na py­sä­köin­tia­lu­eel­le

Lue lisää Pohjois-Suomi -PohjoisSuomi.fi

https://pohjoissuomi.fi/uutiset-seka-uutiskirjeet/article-4©sometoimisto.fi Kaikki oikeudet pidätetään.