sometoimisto
14.1.2021

Kai­nuu

Oma­Taxi pal­ve­lee Ka­jaa­nis­sa, Sot­ka­mos­sa sekä Vuo­ka­tin alu­eel­la.

Oma­Taxi pal­ve­lee Ka­jaa­nis­sa, Sot­ka­mos­sa sekä Vuo­ka­tin alu­eel­la.

Mikä Oma­Taxi?

Kai­nuun Oma­Taxi on vuon­na 2018 peus­tet­tu pal­ve­le­va tak­siy­ri­tys Kai­nuus­sa. Oma­Taxi kon­sep­tin omis­taa Ka­jaa­nin Tila-au­tot Oy, jol­la on ai­kai­sem­paa tak­si­toi­min­taa Ka­jaa­nis­sa jo yli 20 vuo­den ajan.

Yri­tyk­sel­lä on vah­va ko­ke­mus hen­ki­lö­lii­ken­tees­tä ja ka­lus­toa täl­lä
het­kel­lä noin 40 yk­sik­köä. Ka­lus­tos­ta noin puo­let on tak­se­ja ja lo­put on
eri­kokoi­sia lin­ja-au­to­ja.


Oma­Taxin va­li­koi­mis­ta löy­tyy so­pi­va auto var­mas­ti jo­kai­seen
tar­pee­seen, mat­kus­tit­pa yk­sin tai ryh­män kans­sa ja aina so­pi­vaan hin­taan.

Tak­siem­me pää­toi­min­ta-alu­eem­me on Ka­jaa­nin ja Sot­ka­mon / Vuo­ka­tin alu­eel­la.

Ka­lus­tos­tam­me löy­tyy far­ma­ri­au­to­ja, ti­la­tak­se­ja, V.I.P-au­to­ja sekä
myös es­teet­tö­miä tak­se­ja.


Eri­kois­ka­lus­tos­tam­me löy­tyy aito Hum­mer H2, joka
so­pii hy­vin vaik­ka hää­kul­je­tuk­siin, polt­ta­rei­hin, syn­ty­mä­päi­vä­juh­liin,
elä­köi­ty­mis­juh­liin jne.. Saat­taa­pa tämä Hum­me­ri olla jos­kus ihan nor­maa­lis­sa
tak­si­vuo­ros­sa­kin, eli jos hyvä tuu­ri käy niin pää­set tä­män au­ton kyy­tiin ihan
vain ti­laa­mal­la tak­sin meil­tä.


Kul­jet­ta­jam­me ovat alal­le kou­lu­tet­tu­ja ja pi­däm­me kul­jet­ta­jien
am­mat­ti­tai­toa yllä sään­nöl­li­sel­lä kurs­sit­ta­mi­sel­la.

Tou­ko­kuus­sa 2020 Oma­Taxin kyy­ti­vä­li­tys siir­tyi Tak­si­Hel­sin­gin vä­li­tys­kes­kuk­seen. Tä­män myö­tä Oma­Taxin ti­laus­nu­me­ro muut­tui. Muu­tok­sen myö­tä Oma­Taxin voi ti­la­ta myös Va­lo­pilk­ku sekä 0100 0700 mo­bii­li­so­vel­luk­sil­la.

Oma­Taxin toi­min­ta­pe­ri­aat­tee­na on tar­jo­ta asiak­kail­le laa­du­kas­ta sekä
luo­tet­ta­vaa tak­si­pal­ve­lua kel­lon ym­pä­ri vuo­den jo­kai­se­na päi­vä­nä.

Oma­Taxi pal­ve­lee Ka­jaa­nis­sa, Sot­ka­mos­sa sekä Vuo­ka­tin alu­eel­la

Oma­Taxin ti­laat nyt hel­pos­ti nu­me­ros­ta 0100 0700.
Pu­he­lun hin­ta on 2,76 €/puh. + 0,35 €/min (Jo­no­tus on mak­su­ton)

Voit myös ti­la­ta Oma­Taxin kä­te­väs­ti il­mai­sil­la Va­lo­pilk­ku - sekä 0100 0700 - mo­bii­li­so­vel­luk­sil­la.

Oma­Taxil­la saat luo­tet­ta­vaa ja no­pe­aa tak­si­pal­ve­lua 24/7 vuo­den jo­kai­se­na päi­vä­nä.

Ter­ve­tu­loa meil­le pal­vel­ta­vak­si!

Klik­kaa si­vuil­le Oma­taxi

https://www.oma­taxi.fi/

sometoimisto
sometoimisto

Sometoimisto

Tervetuloa Sometoimisto.fi

digitaalinen lehti /Tv sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Sometoimisto.fi  on Kokonaisvaltainen IT-toimisto – 

Kauttamme saat myös kotisivut, verkkokauppa ratkaisut, kassajärjestelmän, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graafisen ilmeen suunnitelun mainoksineen aina yritysten visuaalisen ilmeen luomiseen. 

Teemme myös laajojakin yritysten sisäiseen käyttöön toteutettuja Intranet ratkaisuja sekä kattavia B2B Extranet ratkaisuja. Kauttamme saat myös täyden mainostoimistotason palvelut sekä Facebook ja Google AdWords mainoskampanjat.

Sometoimisto.fi

Sosiaalisen median tuottaja

Markus Mäkelä

+358 406311231

markus@sometoimisto.fi

https://www.sometoimisto.fi/

2021©sometoimisto.fi Kaikki oikeudet pidätetään.