Kainuu
16.9.2020

Kai­nuu

Kai­nuun maa­kun­ta di­gi­taal­li­nen leh­ti

Kai­nuu on Suo­men maa­kun­ta, joka si­jait­see Poh­jois-Suo­mes­sa.

Maa­kun­ta­kes­kus on Ka­jaa­ni Erä­maan lumo -Kai­nuun luon­to.

Kun kah­vi on kaa­det­tu kuk­saan, py­säh­tyy aika. On hil­jai­nen maa­il­ma nos­tan kuk­san ja juon ku­lauk­sen.

Näen,koen ja tun­nen uu­des­taan luon­non ai­nut­laa­tui­suu­det: au­rin­gon­las­kut, täh­ti­tai­vaan.

Met­sää, rau­haa, hil­jai­suut­ta ja puh­das­ta luon­toa.

Avaan sil­mät ja uu­det seik­kai­lut jo odot­taa.

Täl­lä uu­ti­sel­la läh­teen liik­keel­le Kai­nuun maa­kun­ta di­gi­taal­li­nen leh­ti.

Ter­ve­tu­loa Ins­ta­gram Kai­nuun maa­kun­ta

Kai­nuu maa­kun­ta leh­ti @kai­nuun­maa­kun­ta
di­gi­taa­li­nen leh­ti/Tv si­vuil­le .Tee­moi­na :Asu­mi­nen ja va­paa-aika sekä yrit­tä­jyys.

https://www.ins­ta­gram.com/kai­nuun­maa­kun­ta/

Kai­nuun maa­kun­ta-di­gi­taal­li­sen leh­den kans­ku­va  /kan­si­ku­va

http://view.24mags.com/ew/kai­nuun­maa­kun­ta2#/page=1

So­si­aa­li­sen me­dian tuot­ta­ja

so­me­toi­mis­to.fi

Kainuu
sometoimisto

Sometoimisto

Tervetuloa Sometoimisto.fi

digitaalinen lehti /Tv sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Sometoimisto.fi  on Kokonaisvaltainen IT-toimisto – 

Kauttamme saat myös kotisivut, verkkokauppa ratkaisut, kassajärjestelmän, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graafisen ilmeen suunnitelun mainoksineen aina yritysten visuaalisen ilmeen luomiseen. 

Teemme myös laajojakin yritysten sisäiseen käyttöön toteutettuja Intranet ratkaisuja sekä kattavia B2B Extranet ratkaisuja. Kauttamme saat myös täyden mainostoimistotason palvelut sekä Facebook ja Google AdWords mainoskampanjat.

Sometoimisto.fi

Sosiaalisen median tuottaja

Markus Mäkelä

+358 406311231

markus@sometoimisto.fi

https://www.sometoimisto.fi/

©sometoimisto.fi Kaikki oikeudet pidätetään.