Kainuu-sometoimisto.fi
18.9.2020

Ko­ti­maan­mat­kai­lu-Kai­nuu

Pal­ta­mo

Ki­ves­vaa­ran ym­pä­ris­tös­sä me­nee usei­ta eri­pi­tui­sia ja eri­lai­sia ret­kei­ly­reit­te­jä, jois­ta jo­kai­sel­le löy­tyy var­mas­ti so­pi­van­lai­nen reit­ti. Rei­tit ovat pi­tuu­del­taan 2-15 km pi­tui­sia.


TE­KE­MIS­TÄ
JÄT­TI­LÄI­SEN­MAAS­SA

Me jä­tit tar­joam­me si­nul­le mah­dol­li­suu­den har­ras­taa haus­ko­ja la­je­ja met­säs­säm­me eri vuo­de­nai­koi­na. Voit las­kea kel­kal­la, kä­vel­lä lu­mi­ken­gil­lä jät­tien kul­ku­rei­teil­lä, tree­na­ta Wäki-Tu­ri­laan mal­liin, tai ot­taa kii­ka­rit kau­lal­le­si ja läh­teä bon­gaa­maan vaik­ka­pa Me­te­li-Ja­tu­lin lin­tu­ys­tä­viä.

Me jä­tit olem­me van­ho­ja kuin kal­liot, mut­ta se ei tar­koi­ta sitä, että oli­sim­me van­han­ai­kai­sia. Meil­lä voit seik­kail­la myös mo­der­nis­sa va­lo­met­säs­sä tai läh­teä omaeh­toi­sel­le ret­kel­le mo­bii­lio­pas­tuk­sen avul­la. Alu­ee­seen voit tutus­tua mei­dän laa­ti­mam­me kar­tan avus­tuk­sel­la. Ja muis­ta toki, aina voit ky­syä maa­hi­sel­ta apua, jos jo­kin asia mie­ti­tyt­tää!


ARC­TIC GIANT BIRD HOUSE Ho­tel.
Ter­ve­tu­loa Kai­nuuseen .Näh­tä­vää ja koet­ta­vaa Kai­nuus­sa-Syk­sy &Tal­vi 2020.
Ren­tout­ta­vaa eloa ja me­noa tai vain olla sekä naut­tia luon­to­po­luil­la.
Pa­no­ra­mic House huo­neis­tos­ta voit näh­dä ja ko­kea muut­tu­van luon­non ai­nut­laa­tui­suu­den: au­rin­gon­las­kut, täh­ti­tai­vaan ja jopa re­von­tu­let kol­meen eri suun­taan. Koe ja ihas­tu luon­to­äi­din tar­joa­miin mai­se­miin ja seu­raa nii­tä sau­nan läm­mös­tä.


FAT­BI­KE

Tut­ki jät­ti­läis­ten jäl­kiä fat­bi­ken se­läs­tä. Pyö­riä voi vuo­kra­ta vas­taa­no­tos­ta al­kaen 25€ / 3h. Li­sä­tie­to­ja nu­me­ros­ta 040 7487391 tai pos­ti@arc­tic­giant.fi

Lue li­sää
ARC­TIC GIANT BIRD HOUSE Ho­tel.
https://arc­tic­giant.fi/

sometoimisto

Sometoimisto

Tervetuloa Sometoimisto.fi

digitaalinen lehti /Tv sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Sometoimisto.fi  on Kokonaisvaltainen IT-toimisto – 

Kauttamme saat myös kotisivut, verkkokauppa ratkaisut, kassajärjestelmän, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graafisen ilmeen suunnitelun mainoksineen aina yritysten visuaalisen ilmeen luomiseen. 

Teemme myös laajojakin yritysten sisäiseen käyttöön toteutettuja Intranet ratkaisuja sekä kattavia B2B Extranet ratkaisuja. Kauttamme saat myös täyden mainostoimistotason palvelut sekä Facebook ja Google AdWords mainoskampanjat.

Sometoimisto.fi

Sosiaalisen median tuottaja

Markus Mäkelä

+358 406311231

markus@sometoimisto.fi

https://www.sometoimisto.fi/

©sometoimisto.fi Kaikki oikeudet pidätetään.