Sometoimisto
21.9.2020

Oulu

Kun­to­lii­ke - Kun­to­sa­li ja hie­ron­ta­pal­ve­lut Ou­lun kes­kus­tas­sa
Sometoimisto

HY­VIN­VOIN­TI­KES­KUS KUN­TO­LII­KE OY-Oulu


Teem­me par­haam­me pa­rem­pi­voin­ti­sen Ou­lun eteen!

Yrit­tä­jät Tomi Ala­ta­lo ja Ella Ikä­hei­mo pe­rus­ti­vat yri­tyk­sen mar­ras­kuus­sa 2017.
Pal­ve­lui­na oli tuol­loin hie­ron­ta ja per­so­nal trai­ning omas­sa PT-stu­dios­sa (Ny­kyi­sin hie­ron­ta­lii­ke).

Vain vuo­si ker­ke­si kui­ten­kin ku­lua, kun ti­lai­suu­den au­et­tua siir­ryim­me jat­ka­maan Kun­to­kes­kus Per­for­mancen kun­to­sa­li­toi­min­taa 1.1.2019.


Täl­lä het­kel­lä toi­mim­me kah­des­sa eri toi­mi­pis­tees­sä;

Kun­to­sa­li ja hie­ron­ta­lii­ke si­jait­se­vat mo­lem­mat Ou­lun kes­kus­tas­sa iso­ka­dun var­rel­la.

Kun­to­sa­li osoit­tees­sa Iso­ka­tu 4, si­sään­käyn­ti hei­kin­ka­dun puo­lel­la

Hie­ron­ta­lii­ke osoit­tees­sa Iso­ka­tu 11 (Ai­van  Ou­lun tuo­mio­kir­kon vie­res­sä)


KUN­TO­LII­KE HIE­RON­TA

Per­so­nal Trai­ner/Kou­lu­te­tut hie­ro­jat ta­kaa­vat var­mas­ti te­hok­kaan hie­ron­nan!

Ella hie­roo osoit­tees­sa iso­ka­tu 11 (Tut­tu hie­ron­ta­ti­lam­me pian jo kol­men vuo­den ajan).

Tomi hie­roo kun­to­sa­lil­lam­me osoit­tees­sa iso­ka­tu 4 (si­sään­käyn­ti hei­kin­ka­dun puo­lel­ta).

Kysy tis­kil­lä tar­vit­taes­sa ve­nyt­te­ly­oh­jel­maa mu­kaan, se ei mak­sa si­nul­le mi­tään!

Va­raa oma ai­ka­si net­tia­jan­va­rauk­ses­ta http://kun­to­lii­ke.fi/ajan­va­raus/  tai lue li­sää hie­ron­ta­muo­dois­ta tääl­tä http://kun­to­lii­ke.fi/hie­ron­ta/


HIE­RON­TA
Iso­ka­tu 11
90100 Oulu

Avoin­na so­pi­muk­sen mu­kaan
9-21 vä­lil­lä

KUN­TO­LII­KE KUN­TO­SA­LI

Pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien kun­to­sa­li Ou­lun kes­kus­tas­sa (Ai­van Myl­ly­tul­lin ku­pees­sa)

Asiak­kaam­me usein ar­vos­ta­vat sitä et­tem­me ole ”tyy­pil­li­nen fit­ness-sali”,

jo­ten meil­le voit tul­la juu­ri oma­na it­se­nä­si!

Kun­to­sa­li­kor­tis­sam­me on vain yh­den kuu­kau­den ir­ti­sa­no­mi­sai­ka il­man liit­ty­mis­mak­su­ja.

Tule käy­mään ma-ke klo 16-18, jol­loin tree­naat en­sim­mäi­sen ker­ran il­mai­sek­si!

Voit os­taa tai la­da­ta kun­to­sa­li­kort­ti­si myös tääl­tä-klik­kaa link­ki http://kun­to­lii­ke.fi/hin­nas­to/


KUN­TO­SA­LI
Iso­ka­tu 4 (Kul­ku Hei­kin­ka­dul­ta)
90100 Oulu

https://kun­to­lii­ke.fi/


AVOIN­NA KUL­KU­KOR­TIL­LA
Joka päi­vä 05-23

HEN­KI­LÖ­KUN­TA PAI­KAL­LA /
IL­MAI­NEN TUTUS­TU­MI­NEN
Ma-ke klo 16-18


TOMI ALA­TA­LO,
puh. 044 543 7677
tomi.ala­ta­lo@kun­to­lii­ke.fi


ELLA IKÄ­HEI­MO
puh. 044 309 7391
ella.ika­hei­mo@kun­to­lii­ke.fi

Sometoimisto
sometoimisto

Sometoimisto

Tervetuloa Sometoimisto.fi

digitaalinen lehti /Tv sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Sometoimisto.fi  on Kokonaisvaltainen IT-toimisto – 

Kauttamme saat myös kotisivut, verkkokauppa ratkaisut, kassajärjestelmän, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graafisen ilmeen suunnitelun mainoksineen aina yritysten visuaalisen ilmeen luomiseen. 

Teemme myös laajojakin yritysten sisäiseen käyttöön toteutettuja Intranet ratkaisuja sekä kattavia B2B Extranet ratkaisuja. Kauttamme saat myös täyden mainostoimistotason palvelut sekä Facebook ja Google AdWords mainoskampanjat.

Sometoimisto.fi

Sosiaalisen median tuottaja

Markus Mäkelä

+358 406311231

markus@sometoimisto.fi

https://www.sometoimisto.fi/

©sometoimisto.fi Kaikki oikeudet pidätetään.