Oulu
24.9.2020

Oulu

Ku­vio­maa­laus T:mi Jo­ke­la

Ku­vio­maa­laus T:mi Jo­ke­la


Ra­ken­nus­sa­nee­raus-ERI­KOIS­MAA­LAUS- KO­RIS­TE­MAA­LAUS- ERI­KOIS­PIN­TA­KÄ­SIT­TE­LY -SI­SUS­TUS­MAA­LAUS.

Toi­min ny­kyi­sin omal­la yri­tyk­sel­lä­ni Ku­vio­maa­laus T:mi Jo­ke­la, eri­kois­maa­laus­ta yri­tyk­sil­le ja yk­si­tyi­sil­le.


Maa­lauk­set ovat ab­strak­ti­sia maa­luk­sia mut­ta osa on myös esit­tä­vää, jot­ka on to­teu­tet­tu ve­sio­hen­tei­sil­la struk­tuu­ri­pin­noit­teil­la ja läpi hoh­ta­vil­la, la­syy­ri­mai­sil­la maa­leil­la MDF-le­vyil­le.


Ku­vio­maa­laus T:mi Jo­ke­lan maa­lauk­set ovat asiak­kaan toi­vo­muk­sen mu­kai­sia eli ”uniik­ke­ja” esim. huo­ne­ka­lu­jen tyy­lei­hin ja vä­rei­hin so­pi­via, har­ras­tuk­siin, ke­räi­lyi­hin liit­ty­viä. Isot maa­laus­pin­nat ovat be­to­nia, tiil­tä, hark­koa, las­tu- tai kip­si­le­vy-sei­nä­pin­to­ja, jot­ka ovat sei­nän nur­kis­ta toi­sel­le sei­näl­le ulot­tu­via suu­ria maa­lauk­sia.


Ko­ke­mus­ta myös kes­ki -eu­roop­pa­lais­tyy­lis­ten maa­lauk­sien to­teu­tus­ta ul­ko­sei­nä pin­noil­le. Suu­rin te­ke­mä­ni maa­laus on Van­taan Hä­meen väy­läl­lä, kol­mos­ke­häl­lä Kei­mo­la/Ki­vis­tö ali­kul­ku­tun­ne­li, joka oli 74m pit­kä ja 5,5m kor­kea. Esit­täen suur­ta ruu­tu­lip­pua, joka lie­huu pur­jee­na sei­näl­lä.


Maa­laus­har­ras­tus on kul­ke­nut mi­nul­la aina läpi elä­män. Aloi­tin n.5-vuo­ti­aa­na en­sin lyi­jy­ky­nä­piir­rok­sis­ta, jot­ka jat­kui­vat koko pe­rus­kou­luiän. Akva­rel­li­maa­lauk­set tu­li­vat mur­ro­siäs­sä ku­vioi­hin mu­kaan ja ai­kui­se­na 18-vuo­ti­aa­na Öl­jy­vä­ri­maa­lauk­set.


Löy­sin ve­sio­hen­tei­set ki­vi­murs­ka­pin­noit­teet ja ke­vyet la­syy­ri-maa­lit maa­lauk­sii­ni v. 2004 ja v.2010 jol­loin ne tu­li­vat mark­ki­noil­le.Ny­ky­ään olen maa­lan­nut näil­lä tuot­teil­la, kos­ka eri­kois­maa­lit tait­ta­vat va­lon ”elä­väs­ti” kun vä­reil­len ja liik­kuen. Eri­tyi­ses­ti ko­hoa­vien struk­tuu­ri pin­to­jen ta­kia, jon­ka an­sios­ta saa­daan sei­nis­tä kol­miu­lot­tei­sem­pia ja kä­si­tel­les­sä lä­hes ha­jut­to­mia. Kes­tä­vyys pin­noil­la on erin­omais­ta.


Han­ka­luu­te­na on se, että ve­sio­hen­tei­set kui­vu­vat no­peas­ti, jo­ten työs­ken­te­ly on ol­ta­va no­pe­aa. Öl­jy­vä­ri-maa­lien etu­na on se että ne kui­vu­vat hi­taas­ti ja vir­heet voi ha­lu­tes­sa pyyh­kiä pois.Olen kou­lut­tau­tu­nut maa­laus­tek­nii­koi­hin ja tai­teen his­to­ri­aan in­to­hi­moi­sen har­ras­tuk­sen ja Tik­ku­ri­lan maa­li- ja maa­laus­kou­lu­tuk­sen kaut­ta.


Ter­ve­tu­loa

Ra­ken­nus­sa­nee­raus-ERI­KOIS­MAA­LAUS- KO­RIS­TE­MAA­LAUS- ERI­KOIS­PIN­TA­KÄ­SIT­TE­LY -SI­SUS­TUS­MAA­LAUk­sen si­vuil­le

https://www.mar­ru­jo­ke­la.fi/

Oulu
Oulu
sometoimisto

Sometoimisto

Tervetuloa Sometoimisto.fi

digitaalinen lehti /Tv sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Sometoimisto.fi  on Kokonaisvaltainen IT-toimisto – 

Kauttamme saat myös kotisivut, verkkokauppa ratkaisut, kassajärjestelmän, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graafisen ilmeen suunnitelun mainoksineen aina yritysten visuaalisen ilmeen luomiseen. 

Teemme myös laajojakin yritysten sisäiseen käyttöön toteutettuja Intranet ratkaisuja sekä kattavia B2B Extranet ratkaisuja. Kauttamme saat myös täyden mainostoimistotason palvelut sekä Facebook ja Google AdWords mainoskampanjat.

Sometoimisto.fi

Sosiaalisen median tuottaja

Markus Mäkelä

+358 406311231

markus@sometoimisto.fi

https://www.sometoimisto.fi/

©sometoimisto.fi Kaikki oikeudet pidätetään.