Kuusamo-PALOSAAREN PORO- JA KALASTUSTILA
7.9.2020

PO­RO­TI­LAL­LE KUUSA­MOON

PA­LO­SAA­REN PORO- JA KA­LAS­TUS­TI­LA

PA­LO­SAA­REN PORO- JA KA­LAS­TUS­TI­LA

Kris­tal­lin kir­kaat ve­det, leh­den leik­kuu­ta, ai­to­jen kor­jaus­ta, sa­to­ja ki­lo­met­re­jä um­pi­han­kea, huol­ta po­rois­ta joi­ta ei löy­dy ke­sän jäl­keen, va­san merk­kuu­ta, hei­nän­te­koa, po­roe­ro­tuk­sia ja en­nen kaik­kea vie­rai­den iloi­sia kas­vo­ja. Niis­tä on mei­dän päi­väm­me teh­ty.

Tule vie­raak­sem­me ja­ka­maan het­ki po­ro­jen, ka­las­tuk­sen ja luon­non kieh­to­vas­sa maa­il­mas­sa. Tar­joam­me elä­myk­siä vuo­den jo­kai­se­na päi­vä­nä.

Tal­vel­la aje­taan po­roil­la, pil­ki­tään ja vie­te­tään pik­ku­jou­lu­ja tai osal­lis­tu­taan po­ro­mie­hen haas­tee­seen.

Ke­säl­lä ka­las­tel­laan heit­to­uis­ti­mil­la tai per­hoil­la kirk­kail­la ve­sil­lä lä­hia­lu­eel­la ja nau­ti­taan luon­nos­ta kai­kil­la ais­teil­la.

TAL­VEN KA­LAS­TUS- JA POROTILA­OHJELMAT

Tule naut­ti­maan kau­niis­ta ja rau­hoit­ta­vas­ta luon­nos­ta. Tutus­tu po­roi­hin, po­ro­jen ja po­ron­hoi­ta­jien elä­mään. Aja po­ron­ajo­kort­ti tai ko­kei­le ka­las­ta­jan­tai­to­ja­si kau­niil­la erä­maa­lam­mel­la ja kuu­le ta­ri­noi­ta laa­vul­la nuo­tion ää­rel­lä. Lap­sil­le ker­rom­me sa­lai­suu­den jou­lu­pu­kin po­rois­ta.

Muok­kaam­me oh­jel­mia asiak­kai­den ja ryh­mien toi­vei­den mu­kaan, esim. lei­ri­kou­lut ja vas­taa­vat

Hin­nat si­säl­tä­vät ar­von­li­sä­ve­ron. Pa­ket­tien mak­si­mi­ryh­mä­koko on 30 hen­ki­löä, suu­rem­mis­ta ryh­mis­tä kysy tar­jous!

Olem­me avoin­na ti­lauk­ses­ta.

Ter­ve­tu­loa myös si­vuil­le

https://www.pa­lo­saa­ren­po­ro­ti­la.fi/ ©sometoimisto.fi Kaikki oikeudet pidätetään.