Kainuu
22.10.2020

Kainuu

Mi­hin työ­noh­jaus­ta käy­te­tään?
sarimarita-200x300-me.png

Kou­lu­tuk­set työ­hy­vin­voin­nin ja hen­ki­sen kas­vun alueil­ta.


Työ­noh­jaus on oman työn, työn vaa­ti­mus­ten, toi­min­tata­po­jen ja oman it­sen tut­ki­mis­ta, ar­vioin­tia ja ke­hit­tä­mis­tä kou­lu­te­tun työ­noh­jaa­jan avul­la.


SO­PUSOIN­TU HY­VIN­VOIN­TI­PAL­VE­LUT

Kou­lu­tuk­set tai yk­sit­täi­set luen­not voi­daan rää­tä­löi­dä tar­pei­den­ne mu­kaan hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen, työ­hy­vin­voin­nin ja hen­ki­sen kas­vun alueil­ta. Kou­lu­tuk­set to­teu­te­taan joko asiak­kaan omis­sa tai So­puSoin­tu Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­sä ti­lois­sa. Kou­lu­tuk­sia voi­daan myös liit­tää osak­si muu­ta toi­min­taa esim. Työ­hy­vin­voin­ti­päi­viä.


Eh­do­tet­tu­ja tee­mo­ja kou­lu­tus­ten si­säl­lök­si:

  • Työ­hy­vin­voin­ti osak­si or­ga­ni­saa­tio­joh­ta­mis­ta
  • Ke­ven­nä ai­vo­kuor­maa­si –  li­sää työ­hy­vin­voin­tia ja tuot­ta­vuut­ta
  • Iloa työs­tä
  • Minä vuo­ro­vai­kut­ta­ja­na
  • Pu­heek­si ot­ta­mi­sen ki­vet ja kan­not
  • Läs­nä­olon voi­ma ar­jen haas­teis­sa
  • Tun­teet ja työ

Pyy­dä tar­jous!

https://www.sopusointu.fi/wordpress/palvelut/tyonohjaus/


Kainuu
sometoimisto

Sometoimisto

Tervetuloa Sometoimisto.fi

digitaalinen lehti /Tv sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Sometoimisto.fi  on Kokonaisvaltainen IT-toimisto – 

Kauttamme saat myös kotisivut, verkkokauppa ratkaisut, kassajärjestelmän, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graafisen ilmeen suunnitelun mainoksineen aina yritysten visuaalisen ilmeen luomiseen. 

Teemme myös laajojakin yritysten sisäiseen käyttöön toteutettuja Intranet ratkaisuja sekä kattavia B2B Extranet ratkaisuja. Kauttamme saat myös täyden mainostoimistotason palvelut sekä Facebook ja Google AdWords mainoskampanjat.

Sometoimisto.fi

Sosiaalisen median tuottaja

Markus Mäkelä

+358 406311231

markus@sometoimisto.fi

https://www.sometoimisto.fi/

2020©sometoimisto.fi Kaikki oikeudet pidätetään.